NCBC
  Национальная Конфедерация
«Бизнес и Капитал»

О Нас
Национальная Конфедерация «Бизнес и Капитал» (НКБК) - юридическое лицо, учреждённое ассоциированными бизнес структурами частного капитала.
Учреждение и начало деятельности – 1999.


Учредители: 1. Акционерное страховое общество "PREVENTA" https://lt.wikipedia.org/wiki/Ergo
 2. Литовская ассоциация туризма http://www.ltas.lt/Page/EN
 3. Литовская национальная ассоциация экспедиторов http://www.lineka.lt/en
 4. Литовская федерация автоперевозчиков
 5. Национальная ассоциация предприятий железнодорожного транспорта „LIGEVA“
 6. Национальная ассоциация таможенных посредников (брокеров) http://www.asista.lt

РуководствоПрезидент
КЯСТУТИС ДАБРАВОЛЬСКАС

Тел.: +370 687 44791
Эл.почта: ncbc.vilnius@gmail.comКЯСТУТИС ДАБРАВОЛЬСКАС
Советник президента по бизнес-праву
РИМВИДАС РАКАУСКАС

Тел.: +370 606 12967
Эл.почта ncbc.vilnius@gmail.comРИМВИДАС РАКАУСКАС
Советник президента по безопасности бизнеса
АНАТОЛИЮС КОЛОСОВСКИС

Тел.: +37068744791
Эл.почта ncbc.vilnius@gmail.comАНАТОЛИЮС КОЛОСОВСКИСПРЕЗИДИУМ

Вице-президент по бизнес-праву
АРНАС ПЕТРИКАС

Тел.: +370 672 27377
Эл.почта ncbc.vilnius@gmail.comАРНАС ПЕТРИКАС
Вице-президент по развитию и сотрудничеству
НИКОЛАЙ МЕЛЬНИК

Тел.: +370 682 11200
Эл.почта ncbc.vilnius@gmail.comНИКОЛАЙ МЕЛЬНИК
Вице-президент по координированию и администрированию
ШАРУНАС РОМУАЛДАС ШИБАЙЛА

Тел.: +370 699 59333
Эл.почта ncbc.vilnius@gmail.comШАРУНАС РОМУАЛДАС ШИБАЙЛААДМИНИСТРАЦИЯ

Генеральный директор
АЛЬГИРДАС ПУРАС

Тел.: +370 699 99838
Эл.почта: ncbc.vilnius@gmail.comАЛЬГИРДАС ПУРАС
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
МИНДАУГАС КИРСНИС

Тел.: +370 601 08374
Эл.почта ncbc.vilnius@gmail.comМИНДАУГАС КИРСНИС
Консультант по международным и региональным инвестиционным проектам
АРТЁМ СГИБНЕВ

Тел.: +370 659 60470
Эл.почта ncbc.vilnius@gmail.comАРТЁМ СГИБНЕВ

Бизнес
Бизнес

 • Международные и региональные инвестиционные проекты.
 • Импорт/экспорт, поддержка и финансирование.
 • Бренды и экспансия брендов.
 • Франчайзинг.
 • Патенты и лицензии.

Общественная деятельность

 • Сотрудничество со структурами государственной власти Литовской Республики, а также со структурами власти Вильнюсской области и г. Вильнюс.
 • Представительство, поддержка и защита интересов бизнеса.
 • Сотрудничество с международными и региональными научными организациями и ассоциированными бизнес структурами.

Текущие проекты
Nacionalinė konfederacija „Verslas ir kapitalas“
įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0028
„Elektroniniai muitinės formalumai versle ir muitinėje“.


Projekto tikslas - Ugdyti įmonių darbuotojams sektorines kompetencijas elektroninių muitinės formalumų ir Europos sąjungos muitinės kodekse numatytų supaprastinimų bei lengvatų srityje, didinančias šių įmonių konkurencingumą ir sąlygojančias įmonių ir e-muitinės veiklų sinergiją.


Projekto priemonės (vykdomos 2019-2022 metais):

 1. Konsultacijos „Asmens statuso muitinėje sąlygojami pranašumai“ (8 val.).
 2. Seminarai "Elektroninių muitinės formalumų atlikimo tvarka“ (8 val.).
 3. Seminarai "Užsienio prekybos tarifinis ir netarifinis reguliavimas e-muitinėje" (8 vak.).
 4. Mokymai „Užsienio kalbų žinios ir įgūdžiai muitinės logistams“ (32 val.).
 5. Mokymai „Įgaliotieji ekonominės veiklos vykdytojai ir atstovavimas muitinėje" (112 val.).

Projekto priemonės jo dalyviams nemokamos ir organizuojamos jų veiklos ar kitoje su jais suderintoje vietoje (Alytuje, Druskininkuose, Jonavoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose ir kituose Lietuvos miestuose) nedidelėms asmenų grupėms (min 3-5 asmenys).


Projekto dalyviu gali būti bet kuri labai maža ar maža įmonė, įregistruota ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miesto bei rajono savivaldybėje.


Dalyvavimu projekte susidomėjusiems ūkio subjektams maloniai siūlome kreiptis į Projekto vadovą - Konfederacijos generalinį direktorių Nikolaj MELNIK (tel. (8 682) 11200, el. paštas ncbc.vilnius@gmail.com).


Konfederacijos sekretoriatas
2019.09.17

контакты

National Confederation „Business & Capital” (NCBC)


Company code: 125027910
Tel.: +370 699 99838 (LT, EN, RU)
Tel.: + 370 687 44791 (LT, RU)
E-mail: ncbc.vilnius@gmail.com
Internet: www.ncbc.eu


как нас найти:


Address: Labdariu str. 7/11, Vilnius, LT-01120, Lithuania