NCBC
  Nacionalinė Konfederacija
„Verslas ir Kapitalas“ (NKVK)

Apie mus
Nacionalinė Konfederacija „Verslas ir Kapitalas“ (NKVK) – privataus kapitalo asocijuotų verslo struktūrų įsteigtas juridinis asmuo.
Steigimas ir veiklos pradžia – 1999.


Steigėjai: 1. Akcinė draudimo bendrovė „PREVENTA“ https://lt.wikipedia.org/wiki/Ergo
 2. Lietuvos turizmo asociacija http://www.ltas.lt/Page/EN
 3. Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija „LINEKA“ http://www.lineka.lt/en
 4. Lietuvos vežėjų automobiliais federacija
 5. Nacionalinė geležinkelio transporto įmonių asociacija „LIGEVA“
 6. Nacionalinė muitinės tarpininkų asociacija http://www.asista.lt

VadovybėPrezidentas
KĘSTUTIS DABRAVOLSKAS

Tel.: +370 687 44791
E-mail: ncbc.vilnius@gmail.comKESTUTIS DABRAVOLSKAS
Prezidento patarėjas verslo ir teisės klausimais
RIMVYDAS RAKAUSKAS

Tel.: +370 606 12967
E-mail: ncbc.vilnius@gmail.com

RIMVYDAS RAKAUSKAS
Prezidento patarėjas verslo saugumo klausimais
ANATOLIJUS KOLOSOVSKIS

Tel.: +37068744791
E-mail: ncbc.vilnius@gmail.comANATOLIJUS KOLOSOVSKISPREZIDIUMAS


Vice Prezidentas verslo teisės klausimais
ARNAS PETRIKAS

Tel.: +370 672 27377
E-mail: ncbc.vilnius@gmail.comARNAS PETRIKAS
Vice Prezidentas plėtrai ir bendradarbiavimui
NIKOLAJ MELNIK

Tel.: +370 682 11200
E-mail: ncbc.vilnius@gmail.comNIKOLAJ MELNIK
Vice Prezidentas koordinavimo ir administravimo klausimais
ŠARŪNAS ROMUALDAS ŠIBAILA

Tel.: +370 699 59333
E-mail: ncbc.vilnius@gmail.comŠARŪNAS ROMUALDAS ŠIBAILAADMINISTRACIJAGeneralinis direktorius
ALGIRDAS PURAS

Tel.: +370 699 99838
E-mail: ncbc.vilnius@gmail.comALGIRDAS PURAS

Generalinio direktoriaus pavaduotojas
MINDAUGAS KIRSNYS

Tel.: +370 601 08374
E-mail: ncbc.vilnius@gmail.comMINDAUGAS KIRSNYS
Tarptautinių ir regioninių investicinių projektų konsultantas
ARTIOM SGIBNEV

Tel.: +370 659 60470
E-mail: ncbc.vilnius@gmail.comARTIOM SGIBNEV

Verslas
Verslas

 • Tarptautiniai ir regioniniai investiciniai projektai.
 • Importas/eksportas, rėmimas ir finansavimas.
 • Brendai ir brendų ekspansija.
 • Franšizė.
 • Patentai ir licencijos.

VISUOMENINĖ VEIKLA

 • Bendradarbiavimas su LR valdžios, Vilniaus apskrities ir Vilniaus miesto struktūromis.
 • Verslo interesų atstovavimas, palaikymas ir apsauga.
 • Bendradarbiavimas su tarptautinėmis ir regioninėmis mokslo organizacijomis ir asocijuotomis verslo struktūromis.

Vykdomi projektai
Nacionalinė konfederacija „Verslas ir kapitalas“
įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0028
„Elektroniniai muitinės formalumai versle ir muitinėje“.


Projekto tikslas - Ugdyti įmonių darbuotojams sektorines kompetencijas elektroninių muitinės formalumų ir Europos sąjungos muitinės kodekse numatytų supaprastinimų bei lengvatų srityje, didinančias šių įmonių konkurencingumą ir sąlygojančias įmonių ir e-muitinės veiklų sinergiją.


Projekto priemonės (vykdomos 2019-2022 metais):

 1. Konsultacijos „Asmens statuso muitinėje sąlygojami pranašumai“ (8 val.).
 2. Seminarai "Elektroninių muitinės formalumų atlikimo tvarka“ (8 val.).
 3. Seminarai "Užsienio prekybos tarifinis ir netarifinis reguliavimas e-muitinėje" (8 vak.).
 4. Mokymai „Užsienio kalbų žinios ir įgūdžiai muitinės logistams“ (32 val.).
 5. Mokymai „Įgaliotieji ekonominės veiklos vykdytojai ir atstovavimas muitinėje" (112 val.).

Projekto priemonės jo dalyviams nemokamos ir organizuojamos jų veiklos ar kitoje su jais suderintoje vietoje (Alytuje, Druskininkuose, Jonavoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose ir kituose Lietuvos miestuose) nedidelėms asmenų grupėms (min 3-5 asmenys).


Projekto dalyviu gali būti bet kuri labai maža ar maža įmonė, įregistruota ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miesto bei rajono savivaldybėje.


Dalyvavimu projekte susidomėjusiems ūkio subjektams maloniai siūlome kreiptis į Projekto vadovą - Konfederacijos generalinį direktorių Nikolaj MELNIK (tel. (8 682) 11200, el. paštas ncbc.vilnius@gmail.com).


Konfederacijos sekretoriatas
2019.09.17

Kontaktai

National Confederation „Business & Capital” (NCBC)


Company code: 125027910
Tel.: +370 699 99838 (LT, EN, RU)
Tel.: + 370 687 44791 (LT, RU)
E-mail: ncbc.vilnius@gmail.com
Internet: www.ncbc.eu


Kaip mus surasti:


Address: Labdariu str. 7/11, Vilnius, LT-01120, Lithuania